BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących jednocześnie przeglądem rocznym w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz Skarb Państwa

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2023-06-26

Podpisanie umowy: 2023-06-26

Umowy zostały podpisane z firmą TOOL Sp. z o.o. na kwotę: Zadanie 1 – 11 825,00 zł netto/brutto, Zadanie 2 – 1 660,00 zł netto/brutto. Oferta TOOL Sp. z o.o.: Zadanie 1 – 11 825,00 zł netto/brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 1 652; suma punktów: 95,83; Zadanie 2 – 1 660,00 zł netto/brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 1 652; suma punktów: 95,83. Pozostałe złożone oferty niepodlegające odrzuceniu: DB_ Profesja D. Nowak-Gil, B. Wrona s.c.: Zadanie 1 – 24 354,00 zł brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 0; suma punktów: 53,84; Zadanie 2 – 2 656,80 zł brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 0; suma punktów: 64,98 pkt; EuroEnergia Daniel Polens: Zadanie 1 – 18 535,00 zł netto/brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 964; suma punktów: 66,52; Zadanie 2 – 2 400,00 zł netto/brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 964; suma punktów: 70,81; POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA Jędrzejewski Spółka Komandytowo-Akcyjna: Zadanie 1 – 19 593,90 zł brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 10 000; suma punktów: 68,28; Zadanie 2 – 2 915,10 zł brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 10 000; suma punktów: 65,56; Ramo Polska sp. z o.o.: Zadanie 1 – 19 618,50 zł brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 1 000; suma punktów: 63,72; Zadanie 2 – 4 428,00 zł brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 1 000; suma punktów: 45,49: Zakład Budowlany i Remontowo-Konserwacyjny, „ZBIREK” Ewa Waga: Zadanie 1 – 35 362,50 zł brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 700; suma punktów: 42,10; Zadanie 2 – 3 111,90 zł brutto; termin: 45 dni; doświadczenie: 700; suma punktów: 58,02.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 20,78 KB 2023-05-17 14:08:23 pobierz
2 projekt umowy 281,93 KB 2023-05-17 14:08:13 pobierz
3 zał. nr 1 - formularz cenowy wraz z wykazem adresów - zadanie 1 14,31 KB 2023-05-17 14:08:04 pobierz
4 zał. nr 2 - formularz cenowy wraz z wykazem adresów - zadanie 2 11,49 KB 2023-05-17 14:07:56 pobierz
5 zał. nr 3 - protokół z przeglądu 160,5 KB 2023-05-17 14:07:43 pobierz
6 zał. nr 4 - zdolność zawodowa 22,19 KB 2023-05-17 14:07:32 pobierz
7 zał. nr 5 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 59 KB 2023-05-17 14:07:24 pobierz