BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu przy ul. Reja 24 i 26

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru 1,99 MB 2023-05-18 10:40:23 pobierz
2 Projekt techniczny 8,55 MB 2023-05-18 10:39:38 pobierz
3 Przedmiar o charakterze informacyjnym 135,98 KB 2023-05-18 10:39:24 pobierz
4 projekt umowy 36,88 KB 2023-05-18 10:39:10 pobierz
5 wzór oferty 21 KB 2023-05-18 10:38:59 pobierz
6 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 56,5 KB 2023-05-18 10:38:47 pobierz