BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Przekazanie kluczy aktywacji usług online - Microsoft Azure Subscription Services Open ShrdSvr Sngl Monthly Subscriptions - Volume License OLV - licencja 1 rok - 30 szt.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2023-05-31

Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. nr 1 - wzór oferty 19,08 KB 2023-05-24 14:07:13 pobierz
2 zał. nr 2 - projekt umowy 242,85 KB 2023-05-24 14:07:01 pobierz
3 zał. nr 3 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 61 KB 2023-05-24 14:06:45 pobierz