BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zakup licencji MS Terminal Server - Cal dla 50 użytkowników.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 160,41 KB 2023-09-14 11:00:45 pobierz
2 zał. nr 1 - wzór oferty 26,58 KB 2023-09-08 13:02:07 pobierz
3 zał. nr 2 - projekt umowy 299,49 KB 2023-09-08 13:02:00 pobierz
4 zał. nr 3 - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 18,02 KB 2023-09-08 13:01:52 pobierz
5 zał. nr 4 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 60,5 KB 2023-09-08 13:01:43 pobierz
6 kwota przeznaczona na sfinasowanie 138 KB 2023-09-08 13:01:36 pobierz