BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dzierżawa pojemników na odpady komunalne dla lokali użytkowych.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2023-12-04

Podpisanie umowy: 2023-12-04

W obydwóch zdaniach umowy zostały podpisane z PREZERO SERVICE PÓŁNOC SP. ZO.O. z siedzibą w Gdańsku. Była to jedyna oferta w postępowaniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 236,07 KB 2023-11-17 15:04:17 pobierz
2 ZMODYFIKOWANE zapytanie ofertowe 819,02 KB 2023-11-10 15:00:22 pobierz
3 załącznik nr 1 -ZMODYFIKOWANY wzór oferty 21,79 KB 2023-11-10 14:58:59 pobierz
4 załącznik nr 2 - ZMODYFIKOWANY projekt umowy wraz z załącznikami - Gmina - zadanie 1 810,53 KB 2023-11-10 14:47:19 pobierz
5 załącznik nr 3 - ZMODYFIKOWANY projekt umowy wraz z załącznikami - Skarb Państwa - zadanie 2 810,34 KB 2023-11-10 14:47:05 pobierz
6 Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 57,5 KB 2023-11-06 14:45:51 pobierz
7 Załącznik nr 5 - wykaz lokalizacji - zadanie nr 1 896,06 KB 2023-11-06 14:45:44 pobierz
8 Załącznik nr 6 - wykaz lokalizacji - zadanie 2 387,67 KB 2023-11-06 14:45:36 pobierz
9 Kwota przeznaczona na sfinasowanie 240,3 KB 2023-11-06 14:23:06 pobierz