BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór i konserwacja kotłowni gazowych, olejowych i elektrycznych w 2024 roku.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 144,35 KB 2024-03-29 10:54:46 pobierz
2 Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu 223,74 KB 2024-03-25 14:50:32 pobierz
3 zał. nr 2 - zmodyfikowany projekt umowy 285,34 KB 2024-03-25 14:50:18 pobierz
4 zał. nr 3 - zmodyfikowany szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy 112,28 KB 2024-03-25 14:50:10 pobierz
5 Zmiana terminu składania ofert V 101,04 KB 2024-03-19 11:49:24 pobierz
6 Zmiana terminu składania ofert IV 100,68 KB 2024-03-13 12:33:13 pobierz
7 Zmiana terminu składania ofert III 100,72 KB 2024-03-11 14:42:06 pobierz
8 Zmiana terminu składania ofert II 100,68 KB 2024-03-06 13:55:33 pobierz
9 Zmiana terminu składania ofert 100,87 KB 2024-03-01 13:25:01 pobierz
10 zał. nr 1 - wzór oferty 27,88 KB 2024-02-27 14:01:15 pobierz
11 zał. nr 2 - projekt umowy 292,9 KB 2024-02-27 14:01:10 pobierz
12 zał. nr 3 - szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy 114,14 KB 2024-02-27 14:01:04 pobierz
13 zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 22,04 KB 2024-02-27 14:00:58 pobierz
14 zał. nr 5 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 55,5 KB 2024-02-27 14:00:52 pobierz
15 kwota przeznaczona na sfinasowanie 107,36 KB 2024-02-27 14:00:46 pobierz