BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór i konserwację trafostacji w roku 2024.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2024-04-08

Podpisanie umowy: 2024-04-08

Umowa została zawarta z firmą ENGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na 22 140,00 zł brutto. Pozostałe złożone oferty niepodlegające odrzuceniu: ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY "ELGA" ELIGIUSZ GAJEWSKI - 24 354,00 zł brutto; ELEKTROPOMIAR MARIUSZ LABUDA - 34 870,50 zł brutto; "BLACK WATER ENERGIA" SPÓŁKA AKCYJNA - 39 852,00 zł brutto; TWOJA ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 32 545,80 zł brutto; EL-GRZEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 30 996,00 zł brutto.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 141,46 KB 2024-03-07 12:29:23 pobierz
2 zmodyfikowany załącznik nr 2 - projekt umowy 298,89 KB 2024-03-05 12:44:32 pobierz
3 Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu 125,58 KB 2024-03-05 12:44:23 pobierz
4 zmodyfikowany załącznik nr 1 - wzór oferty 21,49 KB 2024-03-01 12:01:00 pobierz
5 zmodyfikowany załącznik nr 2 - projekt umowy 298,76 KB 2024-03-01 12:00:52 pobierz
6 Odpowiedzi na pytania 114,78 KB 2024-03-01 12:00:42 pobierz
7 załącnzik nr 1 - wzór oferty 21,4 KB 2024-02-27 14:48:33 pobierz
8 załącznik nr 2 - projekt umowy 298,51 KB 2024-02-27 14:48:26 pobierz
9 załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 54 KB 2024-02-27 14:48:17 pobierz
10 kwota przeznaczona na sfinasowanie. 86,98 KB 2024-02-27 14:48:10 pobierz