BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Finansowo-Księgowy

Nazwa: Dział Finansowo-Księgowy
Symbol: KK
Kierownik: Beata Matuszewska
E-mail: kk@nieruchomoscigda.pl