BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Księgowości

Nazwa: Dział Księgowości
Symbol: KK
Kierownik: Katarzyna Richert
E-mail: kk@nieruchomoscigda.pl