BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Zarządzania Należnościami

Nazwa: Dział Zarządzania Należnościami
Symbol: KN
Kierownik: Monika Lisowska
E-mail: kn@nieruchomoscigda.pl