BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont, przebudowa i docieplenie budynku mieszkalno-usługowego oraz zabezpieczenie i podparcie oficyny przy ul. Łąkowej 14 w Gdańsku w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12760858-2edd-11ef-86d2-4e696a6d8c25

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 95,12 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. 7 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 96,01 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
2 zał. 8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BDUOWALNY - ŁĄKOWA 14 92,66 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
3 zał. 9 PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO - ŁĄKOWA 14 6,74 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
4 zał. 10 PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA - ŁĄKOWA 14 7,56 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
5 zał. 11 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE - ŁĄKOWA 14 11,48 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
6 zał. 12 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ŁĄKOWA 14 12,4 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
7 zał. 13 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE TELETECHNICZNE - ŁĄKOWA 14 11,52 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
8 zał. 14 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA - ŁĄKOWA 14 7,07 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
9 zał. 15 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY - ŁĄKOWA 14 29,22 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
10 zał. 16 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITRANE - ŁĄKOWA 14 10,12 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
11 zał. 17 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ŁĄKOWA 14 14,85 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
12 zał. 18 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE 12,41 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
13 zał. 19 POMIESZCZENIE WĘZŁA - ŁĄKOWA 14 3,75 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
14 zał. 20 PROJEKT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA - ŁĄKOWA 14 4,75 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
15 zał. 21 STWiORB BUDOWALNE - ŁĄKOWA 14 51,6 MB 2024-07-03 07:37 pobierz
16 zał. 22 STWiORB INSTALACJE SANITARNE - ŁĄKOWA 14 200,8 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
17 zał. 23 STWiORB INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - ŁĄKOWA 14 217,42 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
18 zał. 24 PRZEDMIAR BUDOWLANY - ŁĄKOWA 14 715,68 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
19 zał. 25 PRZEDMIAR ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWKI - ŁĄKOWA 14 143,57 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
20 zał. 26 PRZEDMIAR OFICYNA - ŁĄKOWA 14 134,63 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
21 zał. 27 PRZEDMIAR ZAGOPSODAROWANIA TERENU - ŁĄKOWA 14 144,89 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
22 zał. 28 PRZEDMIAR INSTALACJE SANITRANE - ŁĄKOWA 14 201,33 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
23 zał. 29 PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ŁĄKOWA 14 136,52 KB 2024-07-03 07:37 pobierz
24 zał. 30 PRZEDMIAR INSTALACJE TELETECHNICZNE - ŁĄKOWA 14 99,41 KB 2024-07-03 07:37 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2024-07-03
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2024-07-03 11:27
Ostatnia aktualizacja:
2024-07-09 08:52