BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2016-01-18 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy zleci w ramach umowy-zlecenie prace w zakresie przestrzeni podwórzowych i inicjatyw społecznych.

data publikacji: 2016-01-21 09:22

szczegóły »
2016-01-18 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB poszukuje wykonawcy usług mediacyjnych.

data publikacji: 2016-01-21 09:09

szczegóły »
2016-01-18 GZNK SZB poszukuje specjalisty ds. procesów inwestycyjnych i partycypacji społecznej w zakresie zagospodarowania przestrzeni sąsiedzkich we współpracy z wspólnotami mieszkaniowymi

data publikacji: 2016-01-28 09:28

szczegóły »
2015-12-31 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30.000 Euro na transport pracowników w 2016 roku.

data publikacji: 2015-12-31 12:26

szczegóły »
2015-12-29 Postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup 9 szt. drukarek laserowych, sieciowych, monochromatycznych. Termin składa ofert do dnia 29.12.2015 do godz. 12.00. Parametry techniczne i miejsca instalacji w załączniku. Oferty składać na adres brozek@gznk.pl

data publikacji: 2015-12-29 14:28

szczegóły »
2015-12-28 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30.000 Euro na dostawę prasy codziennej i specjalistycznej w 2016 roku.

data publikacji: 2015-12-28 08:31

szczegóły »
2015-12-23 Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft Office Home and Business 2016 Polish (40 szt.)

data publikacji: 2015-12-23 13:29

szczegóły »
2015-12-18 Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Server Standard 2014 (8 rdzeni, licencje Government)

data publikacji: 2015-12-18 14:30

szczegóły »
2015-12-17 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB poszukuje projektanta i wykonawcy muralu wielkoformatowego na ścianie budynku przy ulicy Partyzantów 85.

data publikacji: 2016-01-14 12:09

szczegóły »
2015-12-15 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na zamieszczanie ogłoszeń ( ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.)

data publikacji: 2015-12-15 12:17

szczegóły »
2015-12-10 Wyposażenie lokalu użytkowego przy ul. Waryńskiego 21 wraz z serwisem gwarancyjnym

data publikacji: 2015-12-17 08:25

szczegóły »
2015-12-08 Dostawa bonów okolicznościowych w formie elektronicznych kart płatniczych. Ogłoszenie o rozpoczęciu postęowania o udzielenie zamówienia do 30000 Euro

data publikacji: 2015-12-11 09:57

szczegóły »
2015-11-26 Dostawa pojemników na śmieci

data publikacji: 2015-11-26 14:48

szczegóły »
2015-11-24 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na brakowanie i archiwizację dokumentów

data publikacji: 2015-11-26 07:44

szczegóły »
2015-11-13 Dostawa nowego fabrycznie samochodu osobowego na potrzeby GZNK SZB

data publikacji: 2015-11-16 11:37

szczegóły »
2015-11-05 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Jednostek Organizacyjnych Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB mieszczących się na terenie Gdańska

data publikacji: 2015-11-05 14:10

szczegóły »
2015-10-29 Wykonanie studni wodomierzowych na istniejących przyłączach w ilości 22szt. do budynków Gminnych przy ulicach Kolonia Uroda, Małoogrodowa, Winogronowa zgodnie z jednostkowym przedmiarem robót.

data publikacji: 2015-11-13 07:55

szczegóły »
2015-10-28 wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją na terenie wnętrza podwórzowego zlokalizowanego ul. De Gaulle a ? Al. Grunwaldzka-ul. Jesionowa w Gdańsku,

data publikacji: 2015-10-30 08:58

szczegóły »
2015-10-26 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 , ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę i montaż 10 sztuk komórek blaszanych

data publikacji: 2015-10-29 13:57

szczegóły »
2015-10-22 Remont dachu ceramicznego budynku przy ul. Pomorskiej 6 w Gdańsku

data publikacji: 2015-11-12 11:51

szczegóły »
2015-10-19 Dostawa materiałów do zagospodarowania podwórek w Gdańsku

data publikacji: 2015-10-19 09:29

szczegóły »
2015-10-16 Wykonanie placu zabaw przy ul. Skiby 1/3-5 w Gdańsku

data publikacji: 2015-11-12 12:00

szczegóły »
2015-10-16 Wykonania przeglądów 5-letnich zgodnie z Prawem Budowlanym dla budynków będących w zarządzie GZNK SZB

data publikacji: 2015-10-16 11:53

szczegóły »
2015-10-15 Zagospodarowanie podwórka Jasna-Malczewskiego-Wesoła

data publikacji: 2015-11-12 11:43

szczegóły »
2015-10-05 remont lokalu przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93 m 4 pod zasiedlenie w zakresie robót budowlanych i instalacji sanitarnej, gazowej , c.o. i elektrycznej

data publikacji: 2015-11-18 08:53

szczegóły »