BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2018-02-01 Usługa dostawy i montażu na słupkach, budynkach, bramach i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych małych kategorii A, B, C, D, tabliczek informacyjnych pod znaki, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków przeszkodowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2018-01-15 Wykonywanie prób szczelności instalacji gazowych, uszczelnienie oraz jej wymiana na odcinku do 10 mb.

data publikacji:

szczegóły »
2018-01-15 Usługa usunięcia zatorów kanalizacyjnych

data publikacji:

szczegóły »
2017-12-29 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym BOM 1,2,4,7,8,9 i Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2017-12-29 Wykonanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, na terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa, administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2017-12-21 Dostawa prasy codziennej w 2018 roku

data publikacji:

szczegóły »
2017-12-19 Wykonanie usługi usunięcia zatorów kanalizacyjnych oraz przegląd instalacji kanalizacyjnej.

data publikacji:

szczegóły »
2017-12-19 Zakup dwóch samochodów dla pracowników Grupy Remontowej

data publikacji:

szczegóły »
2017-12-19 Wywóz kontenerów z siedziby Grupy Remontowej

data publikacji:

szczegóły »
2017-12-14 Zakup odzieży roboczej dla pracowników Grupy Remontowej

data publikacji:

szczegóły »
2017-11-29 Ogłoszenia prasowe

data publikacji:

szczegóły »
2017-11-20 Dostawa i montaż mebli biurowych

data publikacji:

szczegóły »
2017-11-20 Zakup pieców akumulacyjnych wraz z ich wyposażeniem

data publikacji:

szczegóły »
2017-11-20 Usługa wynajmu podnośnika koszowego

data publikacji:

szczegóły »
2017-10-20 Wykonywanie prób szczelności instalacji gazowych, uszczelnianie ich oraz wymiana instalacji na odcinku do 10 mb.

data publikacji:

szczegóły »
2017-09-18 Wykonanie usługi wymiany piasku z piaskownic na terenie miasta

data publikacji:

szczegóły »
2017-09-18 Wykonanie usługi usunięcia zatorów kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

data publikacji:

szczegóły »
2017-09-07 Dostawa i montaż 22 sztuk komórek blaszanych na opał, na terenie administrowanym przez GZNK SZB, które mają być posadowione w różnych dzielnicach Gdańska, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2017-08-28 Wykonanie usługi wywozu odpadów z lokalów mieszkalnych i użytkowych remontowanych przez Grupę Remontową

data publikacji:

szczegóły »
2017-07-24 Dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i urządzeń.

data publikacji:

szczegóły »
2017-05-26 Usługa deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów w roku 2017 na obszarze administrowanym przez Zamawiającego – BOM-y: 7, 8, 9

data publikacji: 2017-05-30 10:26

szczegóły »
2017-01-20 Usługa dostawy i montażu na słupkach, budynkach, bramach i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych małych kategorii A, B, C, D, tabliczek informacyjnych pod znaki, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków przeszkodowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji: 2017-01-20 11:10

szczegóły »
2016-12-29 Usługa dozoru sprawowanego w formie monitoringu elektronicznego z podłączeniem do własnego systemu monitorowania 2 obiektów Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego

data publikacji: 2016-12-29 13:58

szczegóły »
2016-12-27 Postępowanie o udzielenie zamówienia do 30.000 Euro na dostawę prasy codziennej i specjalistycznej w 2017 roku.

data publikacji:

szczegóły »
2016-12-21 Wykonanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji: 2016-12-21 14:22

szczegóły »