BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2015-12-17 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB poszukuje projektanta i wykonawcy muralu wielkoformatowego na ścianie budynku przy ulicy Partyzantów 85.

data publikacji: 2016-01-14 12:09

szczegóły »
2015-12-15 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na zamieszczanie ogłoszeń ( ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.)

data publikacji: 2015-12-15 12:17

szczegóły »
2015-12-10 Wyposażenie lokalu użytkowego przy ul. Waryńskiego 21 wraz z serwisem gwarancyjnym

data publikacji: 2015-12-17 08:25

szczegóły »
2015-12-08 Dostawa bonów okolicznościowych w formie elektronicznych kart płatniczych. Ogłoszenie o rozpoczęciu postęowania o udzielenie zamówienia do 30000 Euro

data publikacji: 2015-12-11 09:57

szczegóły »
2015-11-26 Dostawa pojemników na śmieci

data publikacji: 2015-11-26 14:48

szczegóły »
2015-11-24 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na brakowanie i archiwizację dokumentów

data publikacji: 2015-11-26 07:44

szczegóły »
2015-11-13 Dostawa nowego fabrycznie samochodu osobowego na potrzeby GZNK SZB

data publikacji: 2015-11-16 11:37

szczegóły »
2015-11-05 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Jednostek Organizacyjnych Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB mieszczących się na terenie Gdańska

data publikacji: 2015-11-05 14:10

szczegóły »
2015-10-29 Wykonanie studni wodomierzowych na istniejących przyłączach w ilości 22szt. do budynków Gminnych przy ulicach Kolonia Uroda, Małoogrodowa, Winogronowa zgodnie z jednostkowym przedmiarem robót.

data publikacji: 2015-11-13 07:55

szczegóły »
2015-10-28 wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją na terenie wnętrza podwórzowego zlokalizowanego ul. De Gaulle a ? Al. Grunwaldzka-ul. Jesionowa w Gdańsku,

data publikacji: 2015-10-30 08:58

szczegóły »
2015-10-26 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 , ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę i montaż 10 sztuk komórek blaszanych

data publikacji: 2015-10-29 13:57

szczegóły »
2015-10-22 Remont dachu ceramicznego budynku przy ul. Pomorskiej 6 w Gdańsku

data publikacji: 2015-11-12 11:51

szczegóły »
2015-10-19 Dostawa materiałów do zagospodarowania podwórek w Gdańsku

data publikacji: 2015-10-19 09:29

szczegóły »
2015-10-16 Wykonanie placu zabaw przy ul. Skiby 1/3-5 w Gdańsku

data publikacji: 2015-11-12 12:00

szczegóły »
2015-10-16 Wykonania przeglądów 5-letnich zgodnie z Prawem Budowlanym dla budynków będących w zarządzie GZNK SZB

data publikacji: 2015-10-16 11:53

szczegóły »
2015-10-15 Zagospodarowanie podwórka Jasna-Malczewskiego-Wesoła

data publikacji: 2015-11-12 11:43

szczegóły »
2015-10-05 remont lokalu przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93 m 4 pod zasiedlenie w zakresie robót budowlanych i instalacji sanitarnej, gazowej , c.o. i elektrycznej

data publikacji: 2015-11-18 08:53

szczegóły »
2015-10-02 Budowa instalacji i przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Polanki 121B w Gdańsku wraz z dokumentacja geodezyjna powykonawczą

data publikacji: 2015-11-13 07:44

szczegóły »
2015-09-07 Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej z instalacją wodno-kanalizacyjną , gazową i elektryczną oraz pełnej ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej wraz z ekspertyzą mykologiczną dla Zespołu Domów Rybackich przy ul. Bałtyckiej 16, 17, 30,31; 18, 19, 28, 29 ; 20, 21, 27, ( lokal 26-własność prywatna); 22, 25 w Gdańsku, wpisanych do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr 989 ( nowy nr 1190) , decyzja WKZ z dnia 27.11.1987r. oraz zobowiązuje się przenieść na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła.

data publikacji: 2015-09-07 08:51

szczegóły »
2015-08-25 Postępowanie dotyczące dodatkowego koszenia na terenach administrowanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

data publikacji: 2015-08-25 11:32

szczegóły »
2015-08-19 Postępowanie na wykonanie dodatkowego koszenia na terenach administrowanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

data publikacji: 2015-08-19 15:35

szczegóły »
2015-08-14 Eksploatacja kotłowni lokalnych, opalanych paliwem stałym, w sezonie grzewczym 2015/2016 w zakresie: opału, robocizny i robót konserwacyjnych technologii kotłowni.

data publikacji: 2015-08-20 13:57

szczegóły »
2015-08-06 wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem podziału budynku mieszkalnego na strefy pożarowe przy Al. Gen. j. Hallera 139,141,143,145 w Gdańsku i pozwoleniem na budowę oraz w zakresie likwidacji zbiorników wyrównawczych kotłowni instalacji

data publikacji: 2015-08-07 11:30

szczegóły »
2015-08-03 Tarcice 1 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej , opaski betonowej wokół budynku, koryta odprowadzającego wody opadowe, wymiana rur spustowych, podestów kamiennych przy wejściu do budynku - decyzja PINB

data publikacji: 2015-08-07 11:11

szczegóły »
2015-07-03 Dworska Remont fragmentu ulicy

data publikacji: 2015-07-03 14:21

szczegóły »