BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-11-19

Dnia 19.11.2019 r podpisano umowe z firma F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wolfganga Mozarta 32 z ceną 127 515,35 zł, terminem wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy i z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia 12 robót.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-11-13

ZP/67/19/A                                                                                    Gdańsk, dnia 13.11.2019 r.
 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wolfganga Mozarta 32 z ceną 127 515,35 zł, terminem wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy i z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia 12 robót.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy

 
 

1
BRATEX Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45

83-020 Cedry Wielkie
Cena oferty:  144 034,82  zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: 34 roboty

 
2
 

EL TIME Sp. z o.o.

ul. Słupska 66

80-392 Gdańsk

 

 

0 Gdańsk 0-408 Gdańsk

 
Cena oferty:   138 536,76 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: -----------

 
3
F.H.U. BUD-ROB

Szpek Paweł

80-171 Gdańsk,

ul. Wolfganga Mozarta 32
Cena oferty:  127 515,35  zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: 12 robót

 
4
PERMUR

Michał Netkowski

ul. Leśna 1

83-250 Skarszewy
Cena oferty:  179 271,77  zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: -----------------

 
5
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEMA” Sp. j.

Tysler Leszek & Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk

 

 

 
Cena oferty:  194 326,40  zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: ponad 12 robót

 
6
Dziemiński Krzysztof

" KOMPLEKS "

Gołębiewko 18

83-209 Gołębiewko

 
Cena oferty:   184 328,39 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 12 robót

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%
Razem
1
53,12
25,00
15,00
93,12
3
60,00
25,00
15,00
100,00
4
42,68
0,00
0,00
42,68
5
39,37
25,00
15,00
79,37
6
41,51
25,00
15,00
81,51
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.    Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

          (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.    Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla terminu wykonania zamówienia 30 dni i mniej od podpisania umowy Zamawiający przyznał Wykonawcy 25,00 pkt., a dla 50 dni włącznie od podpisania umowy Zamawiający przyznał Wykonawcy 0 pkt.

3.   Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 12 i więcej robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający przyznał Wykonawcy 15,00 pkt, w przypadku, kiedy Wykonawca nie wskazał w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenia kierownika budowy (ilość, przez niego kierowanych, wykonanych robót ogólnobudowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej), Zamawiający przyznał Wykonawcy 0 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 18.11.2019 r.

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 506,58 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 689,2 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
2 Wzór umowy 273,53 KB 2019-10-09 12:59 pobierz
3 zał. 1 ST - ogólna Kochanowskiego 20A m 3 435,02 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
4 zał. 2 ST - instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych Kochanowskiego 20A m 3 124,22 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
5 zał. 3 ST - instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych Kochanowskiego 20A m 3 87,17 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
6 zał. 4 ST - instalacja gazowa Kochanowskiego 20A m 3 106,99 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
7 zał. 5 ST - centralne ogrzewanie Kochanowskiego 20A m 3 151,94 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
8 zał. 6 ST - instalacja elektryczna Kochanowskiego 20A m 3 155,61 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
9 zał. 7 PRZEDMIAR Kochanowskiego 20A m 3 ogólnobudowlany 63,14 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
10 zał. 8 PRZEDMIAR Kochanowskiego 20A m 3 sanitarny 146,82 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
11 zał. 9 PRZEDMIAR Kochanowskiego 20A m 3 elektryczny 120,74 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
12 zał. 10 - oswiadczenie wykluczenia 265,88 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
13 zał. 11 - oswiadczenie warunki udzialu 275,28 KB 2019-10-09 12:30 pobierz
14 zał. 12 - oswiadczenie grupa kapitałowa 171,81 KB 2019-10-09 12:30 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-10-09
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-10-09 12:30
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-19 13:01