BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu lokalu przy ul. Swojskiej 16 m 5 w Gdańsku.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-01-08

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu lokalu przy ul. Swojskiej 16 m 5 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 232,18 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 103 691,02 KB 2019-12-27 14:25 pobierz
2 Wzór umowy 103 279,49 KB 2019-12-27 14:25 pobierz
3 zał. 1 Arkusze inwentaryzacyjne lokalu z rysunkiem 209,86 KB 2019-12-27 14:25 pobierz
4 zał. 2 Ekspertyza kominiarska 64,34 KB 2019-12-27 14:25 pobierz
5 zał. 3 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 277,54 KB 2019-12-27 14:25 pobierz
6 zał. 4 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 266,22 KB 2019-12-27 14:25 pobierz
7 zał. 5 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 269,5 KB 2019-12-27 14:25 pobierz
8 zał. 6 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 172,49 KB 2019-12-27 14:25 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-12-27
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-12-27 14:27
Ostatnia aktualizacja:
2020-01-08 15:03