BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 60 822,76 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
2 wzór umowy 60 344,65 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
3 zał nr 1 - ST GN Ogólnobudowlane Sempołowskiej 14 470,88 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
4 zał nr 2 - ST GN Instal Wod- Kan Sempołowskiej 14m11 124,74 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
5 zał nr 3 - ST GN Elektryczne Sempołowskiej 14 m 11 163,29 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
6 zał nr 4 - Przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane ulSempołowskiej 14 m 11 56,89 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
7 zał nr 5 - Przedmiar GN przedm Instalacje sanitarne ul Sempołowskiej14m11 66,1 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
8 zał nr 6 - Przedmiar GN przedm Instalacje elektryczne Sempołowskiej 14 m11 46,83 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
9 zał. 7 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,09 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
10 zał. 8 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 470,84 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
11 zał. 9 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 271,53 KB 2020-07-24 11:22 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-07-24
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2020-07-24 11:24