BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 63 600,66 KB 2020-07-31 15:18 pobierz
2 wzór umowy 63 274,06 KB 2020-07-31 15:18 pobierz
3 zał. nr 1 - Przedmiar. Remot lokalu Plac Wybickiego 2m2 46,09 KB 2020-07-31 15:16 pobierz
4 zał. nr 2 - Przedmiar. Remont lokalu. Roboty sanitarne, Plac Wybickiego 2m2 61,42 KB 2020-07-31 15:16 pobierz
5 zał. nr 3 - Przedmiar, wymiana instalacji elektrycznej, ul. Plac Wybickiego 2m2 34,7 KB 2020-07-31 15:15 pobierz
6 zał. nr 4 - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 445 KB 2020-07-31 15:15 pobierz
7 zał. nr 5 - Specyfikacja techniczna. Roboty instalacyjne gazowe 115,72 KB 2020-07-31 15:15 pobierz
8 zał. nr 6 - Szczegółowa specyfikacja techniczna. Instalacje wew. c.o 288,3 KB 2020-07-31 15:14 pobierz
9 zał. nr 7 - Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacje elektryczne 157,98 KB 2020-07-31 15:14 pobierz
10 zał nr 8 - oświadczenie wykluczenia 266,47 KB 2020-07-31 15:17 pobierz
11 zał nr 9 - oświadczenie warunki udziału 271,72 KB 2020-07-31 15:17 pobierz
12 zał nr 10 - oświadczenie grupa kapitałowa 171,66 KB 2020-07-31 15:17 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-07-31
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-07-31 15:19