BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy Al.Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-09-11

NZ.261.4.2020.MW.55A                                                                                        Gdańsk, dnia 10.09.2020 r.
 

                                             INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy Alei Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także na sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie otwarcie.pdf 312,57 KB 2020-09-07 15:12:13 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 346,52 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 55 759,27 KB 2020-07-31 15:51 pobierz
2 Klucz Publiczny 700 B 2020-08-04 10:53 pobierz
3 Wzor Umowy 55 378,37 KB 2020-07-31 15:51 pobierz
4 Edytowalny druk oferty, wykazów 36,73 KB 2020-07-31 15:51 pobierz
5 zał. nr 1 - Dokumentacja fotograficzna wraz z charakterystyką techniczną obiektu 18,51 MB 2020-07-31 15:51 pobierz
6 zał. nr 2 - Założenia wyjściowe do kosztorysów inwestorskich 64,35 KB 2020-07-31 15:50 pobierz
7 zał. nr 3 - Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej GPEC 1,69 MB 2020-07-31 15:50 pobierz
8 zał. nr 4 - Uchwała nr XLVIII1-331-10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.07.2010 223,42 KB 2020-07-31 15:50 pobierz
9 zał. nr 5 - JEDZ (xml) 136,03 KB 2020-07-31 15:50 pobierz
10 zał. nr 5 - JEDZ pdf 82,77 KB 2020-07-31 15:50 pobierz
11 zał. nr 5A - JEDZ Edytowalna-wersja 194,5 KB 2020-07-31 15:49 pobierz
12 zał. nr 5B - Instrukcja-wypełniania JEDZ 1,19 MB 2020-07-31 15:49 pobierz
13 zał. nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa 171,81 KB 2020-07-31 15:48 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-07-30
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-08-04 10:54
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-11 13:29