BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - powyżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy Al.Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-09-11 13:28 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-09-11 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-29 14:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-01-29 szczegóły »
> 221000 € Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Gdańskich Nieruchomości, oraz członków ich rodzin w latach 2020 – 2023.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-27 14:28 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-01-27 szczegóły »
> 221000 € Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój, wsparcie techniczne) dla potrzeb Gdańskich Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-30 13:21 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-04-30 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-04 13:52 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-12-04 szczegóły »
> 209000 € Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-01-30 18:09 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-01-30 szczegóły »
> 209000 € Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej, instalacji oraz ekspertyzy technicznej dla budynków przy ulicach Biskupiej 11,17,27,8A,35, Na Stoku 3ABCD,12B,15,23,25,26,35,39,40 i Salwador 7,8.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-01-17 14:18 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-01-17 szczegóły »
> 5000000 € Wykonanie zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy na obszarze rewitalizowanej dzielnicy

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-11-18 12:02 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-11-18 szczegóły »
> 193000 € świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz dzierżawa centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2010-04-22 12:15 | wynik: całkowicie unieważnione

2010-04-22 szczegóły »
> 211000 € Windykacja wierzytelności Zamawiającego należnych od byłych użytkowników lokali użytkowych

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2007-09-26 16:29 | wynik: całkowicie unieważnione

2007-09-26 szczegóły »
> 211000 € Montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2007-07-19 13:57 | wynik: całkowicie unieważnione

2007-07-19 szczegóły »