BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-10-26

 

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Z powodu błędu pracownika Zamawiającego, złożona oferta nie została otwarta w dniu 22.10.2020 r na godz. 10:30.

W związku z tym, że termin jest nieprzywracalny i nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 681,97 KB 2020-10-22 14:29:46 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 379,57 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Druk Oferta, Wykazy 173,67 KB 2020-10-20 12:44 pobierz
2 zał. 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 85,5 KB 2020-10-20 12:44 pobierz
3 zał. 5 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 73,5 KB 2020-10-20 12:44 pobierz
4 zał. 6 oswiadczenie grupa kapitałowa 61,5 KB 2020-10-20 12:43 pobierz
5 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.10.2020 677,77 KB 2020-10-15 12:49 pobierz
6 modyfikacja siwz 15.10.2020 429,23 KB 2020-10-15 12:48 pobierz
7 ZMODYFIKOWANY Wzór umowy 586,82 KB 2020-10-15 12:48 pobierz
8 SIWZ 81 1004,09 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
9 Wzór umowy 81 586,32 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
10 zał. 1 WYTYCZNE DO PROJEKTÓW INST. C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH PODŁĄCZANYCH DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ (2) 196,16 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
11 zał. 1.1 Zdjęcia poglądowe Mostowa 1 2,54 MB 2020-10-13 15:07 pobierz
12 zał. 1.2 Kopia mapy zasadniczej Mostowa 1A- cz. 2 979,92 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
13 zał. 1.2 Kopia mapy zasadniczej Mostowa 1A-cz. I 1,16 MB 2020-10-13 15:07 pobierz
14 zał. 1.3 Uchwała Nr LIII151110 Rady Miasta Gdańska 1018,57 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
15 zał. 2 Wytyczne do projektów inst. c.o. c.w.u. w bud.MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ZASILANYCH Z LOKALNE KOTŁOWNI GAZOWEJ Zakopiańska 40 (2) 200,08 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
16 zał. 2.1 Zdjęcia poglądowe Zakopiańska 40 2,4 MB 2020-10-13 15:07 pobierz
17 zał. 2.2 Kopia mapy zasadniczej Zakopiańska 40 1,11 MB 2020-10-13 15:07 pobierz
18 zał. 3 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 299,74 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
19 zał. 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,82 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
20 zał. 5 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 484,4 KB 2020-10-13 15:07 pobierz
21 zał. 6 Oświadczenie grupa kapitałowa 357,93 KB 2020-10-13 15:07 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-10-13
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-10-13 15:08
Ostatnia aktualizacja:
2020-10-26 13:14