BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 90 832,22 KB 2020-10-16 13:00 pobierz
2 wzór umowy 90 347,12 KB 2020-10-16 13:00 pobierz
3 zał nr 1 - projekt 1,3 MB 2020-10-16 13:03 pobierz
4 zał nr 2 - Specyfikacje techniczne budowlana 445 KB 2020-10-16 13:03 pobierz
5 zał nr 3 - Specyfikacje techniczne sanitarna 115,78 KB 2020-10-16 13:03 pobierz
6 zał nr 4 - specyfikacja techniczna gaz 200,64 KB 2020-10-16 13:03 pobierz
7 zał nr 5 - Specyfikacje techniczne elektryczna 158 KB 2020-10-16 13:02 pobierz
8 zał nr 6 - Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane Gdańsk ul Obrońców Westerplatte 39 m 2 60,46 KB 2020-10-16 13:02 pobierz
9 zał nr 7 - Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty sanitarne Gdańsk ul Obrońców Westerplatte 39 m 2 56,06 KB 2020-10-16 13:02 pobierz
10 zał nr 8 - Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego gaz Gdańsk ul Obrońców Westerplatte 39 m 2 44,8 KB 2020-10-16 13:02 pobierz
11 zał nr 9 - Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne Gdańsk ul Obrońców Westerplatte 39 m 2 52,37 KB 2020-10-16 13:01 pobierz
12 zał. 10 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,57 KB 2020-10-16 13:01 pobierz
13 zał. 11 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 471,25 KB 2020-10-16 13:01 pobierz
14 zał. 12 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 273,02 KB 2020-10-16 13:01 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-10-16
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2020-10-16 13:05