BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 102 827,04 KB 2020-11-13 16:33 pobierz
2 wzór umowy 102 346,1 KB 2020-11-13 16:31 pobierz
3 zał. 1 Specyfikacje techniczne budowlana 444,99 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
4 zał. 2 Specyfikacje techniczne instalacji sanitarnych 115,34 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
5 zał. 3 Specyfikacje techniczne ogrzewanie 288,18 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
6 zał. 4 Specyfikacje techniczne elektryczna 157,92 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
7 zał. 5 Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane Gdańsk ul Wilków Morskich 20 m 5 47,48 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
8 zał. 6 Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty sanitarne Gdańsk ul Wilków Morskich 20 m 5 (2) 46,91 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
9 zał. 7 Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne Gdańsk ul Wilków Morskich 20 m 5. 41,06 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
10 zał. 8 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 466,93 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
11 zał. 9 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 471,82 KB 2020-11-13 14:54 pobierz
12 zał. 10 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 273,83 KB 2020-11-13 14:54 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-11-13
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-11-13 16:43