BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania 8aee4f35-fd7f-4876-a25d-68f77bdb97aa

załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-06-08

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Zadanie (Część)  3, 4 i 5

 

Dotyczy: postępowania na wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z późn. zm.
) informuję, że postępowanie zostało unieważnione:

 

Zadanie (Część) 3

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Zadanie (Część) 4

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Zadanie (Część) 5

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 419 549,49 zł, w tym: Zadanie 1 – 79 244,47 zł Zadanie 2 – 91 520,76 zł Zadanie 3 - 135 494,52 zł Zadanie 4 – 99 954,17 zł Zadanie 5 – 13 335,57 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 455,19 KB 2021-05-20 13:55:24 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 149,04 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 18 609,07 KB 2021-05-12 14:55 pobierz
2 zał. nr 1 - Druk Oferta 22,16 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
3 zał. nr 2 - Formularze cenowe 496,44 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
4 zał. nr 3-Zadanie 1– Obszar 1 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 3,72 MB 2021-05-12 14:15 pobierz
5 zał. nr 3-Zadanie 2– Obszar 2 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 3,04 MB 2021-05-12 14:15 pobierz
6 zał. nr 3-Zadanie 3– Obszar 3 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 4,83 MB 2021-05-12 14:15 pobierz
7 zał. nr 3-Zadanie 4– Obszar 4 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 4,33 MB 2021-05-12 14:15 pobierz
8 zał. nr 3-Zadanie 5-SP Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 406,96 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
9 zał. nr 4-Zadanie 1-Obszar 1 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 977,65 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
10 zał. nr 4-Zadanie 2-Obszar 2 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 1,04 MB 2021-05-12 14:15 pobierz
11 zał. nr 4-Zadanie 3- Obszar 3 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 966,79 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
12 zał. nr 4-Zadanie 4-Obszar 4 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 334,58 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
13 zał. nr 4-Zadanie 5-SP Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 353,6 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
14 zał. nr 5 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 51 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
15 zał. nr 6 - oświadczenie warunki udzialu 58 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
16 zał. nr 7 - oswiadczenie grupa kapitałowa 50,5 KB 2021-05-12 14:15 pobierz
17 zał. nr 8 - Projekt umowy 715,24 KB 2021-05-12 14:15 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-05-12
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-05-12 14:17
Ostatnia aktualizacja:
2021-06-08 14:51