BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 21 807,78 KB 2021-06-02 14:14 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 25,79 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
3 zał. 2 - Projekt umowy 512,66 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
4 zał. 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 68 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
5 zał.4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 82,5 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
6 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej 69,5 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
7 zał. 6 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
8 zał. 7 ST-Wymagania ogólne roboty budowlane; Roboty remontowe i renowacyjne 441,91 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
9 zał. 8 ST-Robot rozbiórkowe 301,36 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
10 zał. 9 ST-Montaż drzwi i okien 330,13 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
11 zał. 10 ST - Tynkowanie; tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne 387,27 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
12 zał. 11 ST-Pokrywanie podłóg i ścian; Układanie płytek na podłogach i na ścianach.... 294,5 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
13 zał. 12 ST-Roboty malarskie 457,06 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
14 zał. 13 ST- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych... 364,16 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
15 zał. 14 ST-Instalacje wodociągowe; Instalacje kanalizacyjne 399,21 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
16 zał. 15 ST- Instalacje wewnętrzne c.o. 309,24 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
17 zał. 16 Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane Gdańsk ul Wolności 5 m 1 249,06 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
18 zał. 16a Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne Gdańsk Wolności 5 m 1 259,33 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
19 zał. 16b Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne Gdańsk ul Wolności 5 m 1 233,7 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
20 zał. 17 Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane Gdańsk ul Wolności 24 A m 2 240,24 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
21 zał. 17a Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne Gdańsk ul Wolności 24 A m 2 250,34 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
22 zał. 17b Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne Gdańsk ul Wolności 24A m 2 235,56 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
23 zał. 18 PrzedmiarRemont lokalu mieszkalnego roboty budowlane Gdańsk ul Reja 28E m 12 240,3 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
24 zał. 18a Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne Gdańsk ul Reja 28E m 12 251,19 KB 2021-06-02 13:00 pobierz
25 zał. 18b Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne Gdańsk ul Reja 28E m 12 233,83 KB 2021-06-02 13:00 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-05-31
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-06-02 14:14