BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokali mieszkalnych przy ul. Oliwskiej 77 lok. 10 i Alei gen. Józefa Hallera 235 lok. 5 oraz Alei gen. Józefa Hallera 237 lok. 22, 33, 49, 64 w Gdańsku Identyfikator postępowania 85fdf0d2-5a8f-446e-8320-255bb814ebfb

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 369 125,54 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 326,73 KB 2021-07-26 14:18:26 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 120,38 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 28 810,85 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 535,02 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
3 zał. 2 - zestawienie kosztorysów 293,31 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
4 zał. 3 - Projekt umowy 370,1 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
5 zał. 4 - oświadczenie podstawy wykluczenia 559,92 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
6 zał. 5 - oświadczenie warunki udzialu w postepowaniu 568,62 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
7 zał. 6 - oświadczenie grupa kapitałowa 559,93 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
8 zał. 7 - Przedmiar Oliwska 77 m 10 budowlany 249,01 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
9 zał. 7A - Przedmiar Oliwska 77 m 10 sanitarny 259,25 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
10 zał. 7B -Przedmiar Oliwska 77 m 10 elektryczny 233,56 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
11 ZAŁ. 8 - Przedmiar Hallera 235 m 5 budowlany 36,64 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
12 zał. 8A -Przedmiar Hallera 235 m 5 sanitarny 55,58 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
13 zał. 8B -Przedmiar Hallera 235 m 5 elektryczny 34,76 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
14 zał. 9 -Przedmiar Hallera 237 m 22 budowlany 34,93 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
15 zał. 9A -Przedmiar Hallera 237 m 22 sanitarny 58,51 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
16 zał. 9B -Przedmiar Hallera 237 m 22 elektryczny 34,76 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
17 zał. 10 - Przedmiar Hallera 237 m 33 budowlany 34,53 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
18 zał. 10A -Przedmiar Hallera 237 m 33 sanitarny 57,46 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
19 zał. 10B - Przedmiar Hallera 237 m 33 elektryczny 34,77 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
20 zał. 11 - Przedmiar Hallera 237 m 49 budowlany 35,58 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
21 zał. 11A- Przedmiar Hallera 237 m 49 sanitarny 59,27 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
22 zał. 11B - Pzedmiar Hallera 237 m 49 elektryczny 34,76 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
23 zał. 12 - Przedmiar Hallera 237 m 64 budowlany 35,27 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
24 zał. 12A - Przedmiar Hallera 237 m 64 sanitarny 55,26 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
25 zał. 12B -Przedmiar Hallera 237 m 64 elektryczny 34,76 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
26 zał. 13 - STWiORB roty rozbiórkowe 50,98 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
27 zał. 14 - STWiORB instalacja elektryczna 132,85 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
28 zał. 15 - STWiORB roboty instalacyjne gazowe 74,19 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
29 zał. 16 - STWiORB ogrzewanie 119,09 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
30 zał. 17 -STWiORB instlacje wodno-kanalizacyjne 123,6 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
31 zał. 18 - STWiORB podłogi 208,83 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
32 zał. 19 - STWiORB tynkowanie 221,35 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
33 zał. 20 - STWiORB tynki zwykłe 140,94 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
34 zał. 21 -STWiORB roboty malarskie 142,04 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
35 zał. 22 - STWiORB drzwi i okna 330,13 KB 2021-07-09 11:56 pobierz
36 zał. 23 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-07-09 11:56 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-07-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-07-09 13:48
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-26 14:18