BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku gminno mieszczącego się przy ul. Łowickiej 11 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-12-09

Dotyczy postępowania pt.: Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Łowicka 11 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”, prowadzonego w trybie nieograniczonym ma podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1.

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 97,41 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 45 1,37 MB 2021-11-08 09:20 pobierz
2 zał. 1 Formularz Ofertowy 238,5 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
3 zał. 2 Projekt umowy 45 806,72 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
4 zał. 3 Wykaz usług. 290 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
5 zał. 4 Wykaz osób-część I 302 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
6 zał. 4a Wykaz osób-część II 287,5 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
7 zał. 5 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- (XML) 135,91 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
8 zał. 5A JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- (EDYTOWALNA) 222 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
9 zał. 5B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2021-11-08 09:20 pobierz
10 zał. 6 Jak należy podpisać ofertę w formie elektronicznej 414,78 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
11 zał. 7 Wytyczne do projektów instalacji c.o., c.w.u. w budynku mieszkalnym zasilanym z kotłowni gazowej 195,79 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
12 zał. 8 Założenia wyjściowe do kosztorysów inwestorskich 299,14 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
13 zał. 9 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji przy ul. Łowicka 11 13,11 MB 2021-11-08 09:20 pobierz
14 zał. 9a Wytyczne do prac projektowych-parter (załącznik graficzny) 505,62 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
15 zał. 10 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny ul. Łowicka 11 w Gdańsku 732,7 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
16 zał. 11 Zdjęcia poglądowe-elewacja frontowa 1,53 MB 2021-11-08 09:20 pobierz
17 zał. 12 Wytyczne dla urządzeń oraz systemu zarządzania instalacjami technicznymi w budynkach będących w administrowaniu Gdańskich Nieruchomości 391,3 KB 2021-11-08 09:20 pobierz
18 zał. 13 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 2,31 MB 2021-11-08 09:20 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-08-19
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-11-08 09:22
Ostatnia aktualizacja:
2021-12-09 12:52