BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 500 lok. 12, Łąkowej 6 OF lok. 18 oraz Łąkowej 33A lok. 10 i 11 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 0c900ec1-44af-47ff-ab74-6e016e8f9054

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 ogłoszenie o wyniku postepowania 74,77 KB 2021-10-18 12:10:01 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-10-05

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy SEB-INSTAL SEBASTIAN WOJTCZAK USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNE z siedzibą w Gdańsku, ul. Kaczeńce 15 lok. 2 z ceną 301 711,78 zł, terminem wykonania zamówienia: 90 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

SEB-INSTAL SEBASTIAN WOJTCZAK USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNE

ul. Kaczeńce 15 lok. 2

80-603 Gdańsk

 

 

Cena: 301 711,78

Termin wykonania zamówienia: 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące

 

 

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” Spółka Jawna Tysler Leszek i Pomierski Mariusz

ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk

Cena: 363 703,42  

Termin wykonania zamówienia: 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

3

F.H.U. BUD-ROB

SZPEK PAWEŁ

Ul. Wolfganga Mozarta 32

80 - 171 Gdańsk

Cena: 337 274,18 zł

Termin wykonania zamówienia: 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

25,00

15,00

100,00

3

53,67

25,00

15,00

93,67

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

                                                                          

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 11.10.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 365 027,41 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 341,97 KB 2021-09-20 13:46:21 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 148,64 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 51 815,95 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
2 zał nr 1 - Formularz Ofertowy 73,36 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
3 zał nr 2 - zestawienie kosztorysów 65,93 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
4 zał nr 3 - Projekt umowy 378,04 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
5 zał nr 4 - Wzór ośw. Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 51 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
6 zał nr 5 - Wzór ośw. Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 59,5 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
7 zał nr 6 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
8 zał nr 7 - Projekt Grunwaldzka 500 lok. 12 39,38 MB 2021-09-03 14:27 pobierz
9 zał nr 8 -Specyfikacja sanitarna Grunwladzka 500 lok. 12 603,89 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
10 zał nr 9 - Przedmiar remont Grunwaldzka 500 m 12 37,96 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
11 zał nr 10 - Przedmiar saniatarka Grunwaldzka 500 m 12 43,39 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
12 zał nr 11 - Przedmiar Grunwaldzka 500 inst. gaz i co inw 53,69 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
13 zał nr 12 - Przedmiar Grunwaldzka 500 m 12 elektr 33,14 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
14 zał nr 13 - projekt Łąkowa 6 OF lok. 18 1,39 MB 2021-09-03 14:27 pobierz
15 zał nr 14 - SST Łąkowa 6 of lok. 18 190,23 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
16 zał nr 15 - Przedmiar roboty budowlane Łąkowa 6 of lok. 18 246,87 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
17 zał nr 16 - Przedmiar roboty sanitarne Łąkowa 6 of lok. 18 246,66 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
18 zał nr 17 - przedmiar gaz łąkowa 6OF lok. 18 48,44 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
19 zał nr 18 - Przedmiar roboty elektryczne Łąkowa 6 OF lok. 18 235,48 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
20 zał nr 19 - Przedmiar remont Łąkowa 33A m 10 i 11 44,98 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
21 zał nr 20 - Przedmiar Łąkowa 33A m 10 i 11 sanit 63,74 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
22 zał nr 21 - Przedmiar Łąkowa 33A m 10 i 11 elektryczny 36,14 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
23 zał nr 22 - specyfikacja prace rozbiórkowe 50,98 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
24 zał nr 23 - specyfiakcja Stolarka okna i drzwi 330,13 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
25 zał nr 24 - specyfikacja tynki zwykłe 140,94 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
26 zał nr 25 - specyfikacja Tynki okładziny z płyt k-g 221,35 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
27 zał nr 26 - specyfikacja malarskie 142,04 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
28 zał nr 27 - specyfikacja podłogi 208,83 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
29 zał nr 28 - specyfikacja ogrzwanie 119,09 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
30 zał nr 29 - specyfikacja wod-kan 123,6 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
31 zał nr 30 - specyfikacja gaz 74,19 KB 2021-09-03 14:27 pobierz
32 zał nr 31 - specyfikacja elektryka 132,85 KB 2021-09-03 14:27 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-09-03
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-09-03 14:37
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-18 12:10