BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym przy ul. Pod Zrębem 5B w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”. Identyfikator postępowania 823f083b-70ba-4b40-bb38-73347beafe8e

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 636 403,68 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 3.12 466,05 KB 2021-12-03 12:58:48 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 138,38 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmiana ogłoszenia eZamówienia 48,1 KB 2021-11-29 13:26 pobierz
2 odpowiedzi na pytania 1,09 MB 2021-11-29 13:23 pobierz
3 modyfikacja SWZ 1,64 MB 2021-11-29 13:24 pobierz
4 zmodyfikowany Projekt umowy 710,22 KB 2021-11-29 13:24 pobierz
5 zmodyfikowany przedmiar Pod Zrębem 5B 349,45 KB 2021-11-29 13:25 pobierz
6 2 zmiana ogłoszenia eZamówienia 46,55 KB 2021-11-22 11:47 pobierz
7 modyfikacja SWZ 407,89 KB 2021-11-22 11:46 pobierz
8 SWZ 16 1,01 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
9 zał. 1 Formularz Ofertowy 101,67 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
10 zał. 2 Projekt umowy 16 688,45 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
11 zał. 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 102,5 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
12 zał. 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 153 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
13 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 51,5 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
14 zał. 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 57 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
15 zał. 7 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
16 zał. 8 - Projekt Budowlany; ul. pod Zrębem 5b (2) 50,3 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
17 zał. 9 - Projekt Wykonawczy, Architektura ul. Pod Zrębem 5b 25,55 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
18 zał. 10 - Projekt Wykonawczy, Konstrukcja, ul. Pod Zrębem 5b 1,71 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
19 zał. 11 - STWiORB 68,9 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
20 zał. 12 - Przedmiar; Remont elewacji, ul. Pod Zrębem 5b 80,27 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
21 zał.13-Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia 2,03 MB 2021-11-08 13:36 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-11-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-11-08 13:37
Ostatnia aktualizacja:
2021-12-03 12:59