BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Dworska 33, Dworska 35 oraz Kartuska 48-50 w Gdańsku.Identyfikator postępowania 85e8c376-41b4-431b-8bb2-31d1010aba64

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Nr Sprawy TZ.250.65.2021.MK                                Gdańsk, dnia 07.10.2021 r.

                                              

                       

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWOTY, JAKĄ ZMAWIAJACY

ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Dworska 33,  Dworska 35 oraz Kartuska 48-50 w Gdańsku.

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 358 610,98 zł w tym:

 - zad.1 -115 002,01 zł

-  zad.2 – 134 010,03 zł

- zad.3 – 109 598,94 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 489,07 KB 2021-10-07 13:04:43 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 2,72 MB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 65 797,09 KB 2021-09-22 14:02 pobierz
2 oswiadczenie grupa kapitałowa 54,5 KB 2021-09-22 13:15 pobierz
3 zał. 1 - Formularz Ofertowy 520,31 KB 2021-09-22 13:15 pobierz
4 zał. 2 - Projekt umowy 362,28 KB 2021-09-22 13:15 pobierz
5 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 525,04 KB 2021-09-22 13:15 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 534,93 KB 2021-09-22 13:15 pobierz
7 zał. 5 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-09-22 13:15 pobierz
8 zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Dworska 33, 9,47 MB 2021-09-22 13:15 pobierz
9 zał. 7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne na podstawie projektu budowlanego 2,4 MB 2021-09-22 13:15 pobierz
10 zał. 8 Przedmiar – Zagospodarowania terenu ul. Dworska 33 1,28 MB 2021-09-22 13:15 pobierz
11 zał. 9 Projekt zagospodarowania terenu ul. Dworska 35 11,19 MB 2021-09-22 13:15 pobierz
12 zał. 10 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne na podstawie dokumentacji 2,25 MB 2021-09-22 13:15 pobierz
13 zał. 11 Przedmiar – Zagospodarowanie terenu ul. Dworska 35 1,32 MB 2021-09-22 13:15 pobierz
14 zał. 12 Projekt zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie przestrzenne podwórza przy ul. Kartuska 48-50 8,27 MB 2021-09-22 13:15 pobierz
15 zał. 13 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zagospodarowanie przestrzenne podwórza przy ul. Kartuska 48-50 1,58 MB 2021-09-22 13:15 pobierz
16 zał. 14 Przedmiar – Zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Kartuskiej 48-50 174,01 KB 2021-09-22 13:15 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-09-21
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-09-22 14:02
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-07 13:04