BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla czterdziestu pięciu budynków gminnych, w tym: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla:3 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, dla 6 budynków w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” i 23 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja o unieważnieniu części 1 i 2 874,78 KB 2022-02-22 18:26:03 pobierz
1 informacja o wyniku postepowania część 3 821,46 KB 2022-02-22 18:26:54 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-02-22

część nr 1 i 2 unieważniono

część nr 3 dokonano wyboru oferty

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:

1) w części 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 9 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Dolnej Oruni w Gdańsku”

128 107,47 zł  brutto

 2) w części 2 - Sprawowanie wielo-branżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki w Gdańsku”

 1 128 856,16 zł brutto

 3) w części 3 - Sprawowanie wielobran-żowego nadzoru inwestorskiego dla 23 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gmi-ny Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”

1 305 447,77 zł brutto

Wszystkie części: 2 562 411,40 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 199,67 KB 2022-01-24 18:04:26 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 187,25 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 załącznik 14 14. Studium wykonalności dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” 39,42 MB 2021-12-27 11:07 pobierz
2 załącznik 13 Studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” 2,57 MB 2021-12-27 11:40 pobierz
3 załącznik 12 Studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” 2,03 MB 2021-12-27 11:39 pobierz
4 załącznik 11 Studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku 2,42 MB 2021-12-27 11:38 pobierz
5 Załącznik nr 10 zakres planowanych robót 320,25 KB 2021-12-27 11:38 pobierz
6 załącznik nr 9 wykaz budynków 2,86 MB 2021-12-27 11:38 pobierz
7 Załącznik nr 8 wzor umowy 406,99 KB 2021-12-27 11:37 pobierz
8 Załącznik nr 7 oswiadczenie podmiotu udost zasoby 16,25 KB 2021-12-27 11:37 pobierz
9 Załącznik nr 6 wzór oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 16,01 KB 2021-12-27 11:22 pobierz
10 Załącznik nr 5 wzór wykazu osób 22,17 KB 2021-12-27 11:21 pobierz
11 Załącznik nr 4 wzór wykazu usług 20,21 KB 2021-12-27 11:20 pobierz
12 załacznik nr 3 Instrukcja wypełniania JEDZ 1,63 MB 2021-12-27 11:14 pobierz
13 załącznik nr 2 edytowalny JEDZ 189 KB 2021-12-27 11:14 pobierz
14 załącznik 1 Wzór formularza ofertowego 40,67 KB 2021-12-27 11:13 pobierz
15 SWZ 435,87 KB 2021-12-27 11:13 pobierz
16 ogłoszenie o zamówieniu 187,25 KB 2021-12-27 11:12 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Małgorzata Poluchowicz
Data wytworzenia:
2021-12-27
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Małgorzata Poluchowicz
Data publikacji:
2021-12-27 11:04
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-22 18:29