BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 317

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 20,35 KB 2022-11-22 13:58:10 pobierz
2 Projekt umowy 318,9 KB 2022-11-22 13:57:54 pobierz
3 Zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia 118,81 KB 2022-11-22 13:57:16 pobierz
4 Zał. 2 - ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 17,69 MB 2022-11-22 13:57:05 pobierz
5 Zał. 3 - opinia kominiarska 747,1 KB 2022-11-22 13:56:55 pobierz
6 Zał. 4 - założenia wyjściowe do kosztorysu - Trakt Św. Wojciecha 317 119,53 KB 2022-11-22 13:56:47 pobierz
7 zał. 5 - wykaz osób 155,67 KB 2022-11-22 13:56:39 pobierz
8 zał. 6 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 186,54 KB 2022-11-22 13:56:29 pobierz