BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej, projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Śniadeckich 11 w Gdańsku z podziałem na funkcje użytkowe: lokal nr 1 – funkcja biurowa, lokal nr 2 – funkcja usługowa (sklep).

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2023-03-29

Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 20,43 KB 2023-03-17 13:33:15 pobierz
2 projekt umowy 357,68 KB 2023-03-17 13:33:07 pobierz
3 zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Śniadeckich 11 lok. 1 i 2 206,14 KB 2023-03-17 13:32:57 pobierz
4 zał. nr 2 - karta informacyjna obiektu Śniadeckich 11 1,63 MB 2023-03-17 13:32:49 pobierz
5 zał. nr 3 - Zarządzenie nr 1746_21 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie standardów dostępności 10,65 MB 2023-03-17 13:32:39 pobierz
6 zał. nr 4 - założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego Śniadeckich 11 59,72 KB 2023-03-17 13:32:27 pobierz
7 zał. nr 5 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 54,5 KB 2023-03-17 13:32:18 pobierz