BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Budowa instalacji gazowej i przebudowa ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Chryzostoma Paska 3 m. 2.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2023-09-19

Podpisanie umowy: 2023-09-19

Najkorzystniejszą i jedyną ofertę złożyła firma KAROL SŁOMSKI "EKOTECH". Umowa została zawarta na kwotę 33 115,75 zł brutto.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 184,86 KB 2023-08-31 14:53:56 pobierz
2 załącznik nr 1 - wzór oferty 22,97 KB 2023-08-24 10:27:12 pobierz
3 Załącznik nr 2 - Projekt umowy 297,5 KB 2023-08-24 10:27:03 pobierz
4 Załącznik nr 3 - Projekt architektoniczno- budowalny 20,11 MB 2023-08-24 10:26:50 pobierz
5 Załącznik nr 4 - Projekt architektoniczno- budowalny - opis 513,62 KB 2023-08-24 10:26:37 pobierz
6 Załącznik nr 5 - Projekt architektoniczno- budowalny- rysunki 3,07 MB 2023-08-24 10:24:38 pobierz
7 Załącznik nr 6 - Projekt techniczny 20,06 MB 2023-08-24 10:24:28 pobierz
8 Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna 596,08 KB 2023-08-24 10:24:13 pobierz
9 Załącznik nr 8 - pozwolenie na budowe 782,32 KB 2023-08-24 10:24:05 pobierz
10 Załącznik nr 9 - Przedmiar 5,35 MB 2023-08-24 10:23:56 pobierz
11 Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 57 KB 2023-08-24 10:23:44 pobierz
12 kwota przeznaczona na sfinasowanie 149,67 KB 2023-08-24 10:23:35 pobierz