BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach gminnych przy ul. Angielskiej Grobla 7E m. 42, Kochanowskiego 13 m. 16, Siennickiej 22 m. 3 i Twardej 2C m. 6 w Gdańsku.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 168,24 KB 2023-11-23 13:57:30 pobierz
2 zał. 1 - wzór oferty 25 KB 2023-11-17 09:54:11 pobierz
3 zał. 2 - projekt umowy 253,49 KB 2023-11-17 09:54:05 pobierz
4 zał. 3 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - prace rozbiórkowe 50,98 KB 2023-11-17 09:53:57 pobierz
5 zał. 4 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - tynki zwykłe 140,94 KB 2023-11-17 09:53:49 pobierz
6 zał. 5 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - malarskie 142,04 KB 2023-11-17 09:53:36 pobierz
7 zał. 6 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wodno-kanalizacyjne 123,6 KB 2023-11-17 09:53:30 pobierz
8 zał. 7 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - ogrzewanie 119,09 KB 2023-11-17 09:53:23 pobierz
9 zał. 8 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - gaz 74,19 KB 2023-11-17 09:53:13 pobierz
10 zał. 9 - standard wykonania robót 174,14 KB 2023-11-17 09:53:05 pobierz
11 zał. 10 - przedmiar - instalacje sanitarne - Angielska Grobla 7E m. 42 137,79 KB 2023-11-17 09:52:53 pobierz
12 zał. 11 - przedmiar - instalacje sanitarne - Kochanowskiego 13 m. 16 117,09 KB 2023-11-17 09:52:44 pobierz
13 zał. 12 - projekt architektoniczno-budowalny - przebudowa instalacji gazowej Siennicka 22 m. 3 10,94 MB 2023-11-17 09:52:34 pobierz
14 zał. 13 - projekt techniczny - przebudowa instalacji gazowej Siennicka 22 m. 3 9,51 MB 2023-11-17 09:52:20 pobierz
15 zał. 14 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przebudowa instalacji gazowej Siennicka 22 m. 3 14,93 MB 2023-11-17 09:52:08 pobierz
16 zał. 15 - przedmiar - instalacje sanitarne - Siennicka 22 m. 3 188,66 KB 2023-11-17 09:51:57 pobierz
17 zał. 16 - przedmiar - instalacje sanitarne - Twarda 2C m. 6 122,76 KB 2023-11-17 09:51:50 pobierz
18 zał. 17 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 60 KB 2023-11-17 09:51:42 pobierz
19 Kwota przeznaczona na sfinasowanie 107,98 KB 2023-11-17 09:46:26 pobierz