BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Uchwały Rady Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

992/2013
2013-10-31

Uchwała Nr 992 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Załączniki
URM_2013_6_992.pdf 136,92 KB pobierz

795/2013
2013-04-22

UCHWAŁA NR XXXVII/795/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki
URM_2013_6_795.pdf 1,17 MB pobierz

790/2013
2013-04-22

UCHWAŁA NR XXXVII/790/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki
URM_2013_6_790.pdf 95,07 KB pobierz