BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Uchwały Rady Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

1536/2005
2005-10-27

Uchwała Nr 1536 Rady Miasta Gdańska z dnia 2005-10-27

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/907/04 z dnia 30 września 2004r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, oraz o zbywaniu udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

Załączniki
R_2005_04_01_1536.pdf 50,27 KB pobierz

1320/2005
2005-06-30

Uchwała Nr XXXIX/1320/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/1126/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2001roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych , zmienionej uchwałą nr IV/60/2002r Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002r oraz Uchwałą nr XI/273/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003r

Załączniki
R_2005_04_01_1320.pdf 37,24 KB pobierz

1075/2005
2005-02-17

Uchwała Nr XXXV/1075/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie dzielnicy przemysłowej Gdańsk - Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej w Gdańsku - Kokoszkach wraz z terenami przyległymi dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM" Spółka z o.o. w Gdańsku

Załączniki
R_2005_04_01_1075.pdf 75,43 KB pobierz

1071/2005
2005-02-17

Uchwała Nr XXXV/1071/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy w Gdańsku.

Załączniki
R_2005_04_01_1071.pdf 35,9 KB pobierz