BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2021.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-12-31

 W dniu 31.12.2020r podpisano następujące umowy: 

       na Zadaniu 1

firma SEMERLING SECURITY Biuro Ochrony Mienia Marcin Semerling ul. Gdańska 15, 84-200 Wejherowo

­        na Zadaniu 2

Agencja Ochrony  ”WENA” Sp. z o.o. ul. Sandomierska 1, 80-042 Gdańsk

­        na Zadaniu 3

firma MEMLING SECURITY sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk

­        na Zadaniu 4

Agencji Ochrony  ”WENA” Sp. z o.o. ul. Sandomierska 1, 80-042 Gdańsk

­        na Zadaniu 5

Konsorcjum firm: Jantar 2 Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71  - lider konsorcjum

JANTAR Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

Sekret Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-12-31

 NZ.261.77.2020.MW.114A                                                                           Gdańsk, dnia 31.12.2020 r.                                                                                       
 
 
                                                                                             

                                                                             INFORMACJA

                                                                   O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy postępowania na dozoru obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2021, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy PZP - zamówienie na usługi społeczne.

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.J. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

 

­        na Zadaniu 1

firmie SEMERLING SECURITY Biuro Ochrony Mienia Marcin Semerling ul. Gdańska 15, 84-200 Wejherowo

­        na Zadaniu 2

Agencji Ochrony  ”WENA” Sp. z o.o. ul. Sandomierska 1, 80-042 Gdańsk

­        na Zadaniu 3

firmie MEMLING SECURITY sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk

­        na Zadaniu 4

Agencji Ochrony  ”WENA” Sp. z o.o. ul. Sandomierska 1, 80-042 Gdańsk

­        na Zadaniu 5

Konsorcjum firm: Jantar 2 Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71  - lider konsorcjum

JANTAR Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

Sekret Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 1,35 MB 2020-12-21 15:35:23 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 404,54 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Zmodyfikowany Wzór umowy ZAD. 1 ochrona fizyczna 239,86 KB 2020-12-17 15:25 pobierz
2 Zmodyfikowany Wzór umowy ZAD. 2 monitoring baz 198,05 KB 2020-12-17 15:24 pobierz
3 Zmodyfikowany Wzór umowy ZAD. 3 ochrona fizyczna pustostanów 191,89 KB 2020-12-17 15:24 pobierz
4 Zmodyfikowany Wzór umowy ZAD. 4 monitoring obiektów użytkowych 207,47 KB 2020-12-17 15:24 pobierz
5 Zmodyfikowany Wzór umowy ZAD. 5 monitoring lokali mieszkalnych 228,7 KB 2020-12-17 15:24 pobierz
6 zmodyfikowany wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowani 182,21 KB 2020-12-17 15:23 pobierz
7 Zmodyfikowany formularz cenowy Zad. 5 101,66 KB 2020-12-17 15:23 pobierz
8 Zmodyfikowany formularz cenowy Zad. 4 127,71 KB 2020-12-17 15:22 pobierz
9 Zmodyfikowany formularz cenowy Zad. 2 122,72 KB 2020-12-17 15:22 pobierz
10 Zmodyfikowana oferta 25,25 KB 2020-12-17 15:22 pobierz
11 głoszenie o zmianie ogłoszenia 2 MB 2020-12-18 07:36 pobierz
12 modyfikacja OWZ z dnia 17.12.2020r. 2,91 MB 2020-12-17 15:21 pobierz
13 Odpowiedzi na pytania 3,43 MB 2020-12-17 15:19 pobierz
14 zmiana ogłoszenia 247,9 KB 2020-12-15 13:54 pobierz
15 modyfikacja OWZ 413,99 KB 2020-12-15 13:54 pobierz
16 Opis Warunków Zamówienia 114. 658,2 KB 2020-12-10 15:37 pobierz
17 zał. nr 1 - Systemy alarmowe w jednostkach GN-monitoring 37 KB 2020-12-10 15:37 pobierz
18 zał. nr 2a -Wzór umowy ZADANIE 1 ochrona fizyczna obiektów. 286,04 KB 2020-12-10 15:37 pobierz
19 zał. nr 2b - Wzór umowy ZADANIE 2 monitoring baz. 249,67 KB 2020-12-10 15:36 pobierz
20 zał. nr 2c - Wzór umowy ZADANIE 3 ochrona fizyczna pustostanów 240,09 KB 2020-12-10 15:36 pobierz
21 zał. nr 2d - Wzór umowy ZADANIE 4 monitoring obiektów użytkowych 258,4 KB 2020-12-10 15:36 pobierz
22 zał. nr 2e - Wzór umowy ZADANIE 5 monitoring lokali mieszkalnych 275,32 KB 2020-12-10 15:35 pobierz
23 zał. nr 3- Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 266,86 KB 2020-12-10 15:35 pobierz
24 zał. nr 4- Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 276,7 KB 2020-12-10 15:35 pobierz
25 zał. nr 5- Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 174,15 KB 2020-12-10 15:34 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-12-10
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-12-10 15:37
Ostatnia aktualizacja:
2020-12-21 15:35