BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynkach przy ul. Placu Wałowym 5 i 9 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania fc33e903-aa85-4616-9b53-d21865712060

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 141,6 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmiana ogłoszenia 27.10.2021. 43,59 KB 2021-10-27 14:01 pobierz
2 zmiana SWZ 27.10.2021 544,07 KB 2021-10-27 14:00 pobierz
3 2021BZP 0024436301 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 58,82 KB 2021-10-25 13:33 pobierz
4 Zmodyfikowany przedmiar 3,26 MB 2021-10-25 13:33 pobierz
5 odpowiedzi na pytania 25.10 563,62 KB 2021-10-25 13:33 pobierz
6 SWZ 43 1,06 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
7 zał. 1 Formularz Ofertowy 103,43 KB 2021-10-06 13:20 pobierz
8 zał. 2 Projekt umowy 43 721,21 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
9 zał. 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 306 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
10 zał. 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 153 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
11 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 66 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
12 zał. 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 73 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
13 zał. 7 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,54 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
14 zał. 8 Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Plac Wałowy 5 59,64 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
15 zał. 8.1 Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Plac Wałowy 5 21,57 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
16 zał. 8.2 Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna Plac Wałowy 5 3,83 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
17 zał. 8.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych Plac Wałowy 5.PDF 1,74 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
18 zał. 8.4 Przedmiar Plac Wałowy 5 126,28 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
19 zał. 8.5 Kryterium równoważnosci Plac Wałowy 5 539,91 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
20 zał. 9 Projekt budowlany Plac Wałowy 9 52,3 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
21 zał. 9.1 Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Plac Wałowy 9 21,42 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
22 zał. 9.2 Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna Plac Wałowy 9 1,85 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
23 zał. 9.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Plac Wałowy 9 1,51 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
24 zał. 9.4 Przedmiar Plac Wałowy 9 142,49 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
25 zał. 9.5 Kryterium równoważnosci Plac Wałowy 9 526,32 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
26 zał. 9.6 Projekt Budowlany. Projekt rozbiórki przybudówki do budynku przy ul. Plac Wałowy 9 14,36 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
27 zał. 10 Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i StaregoPrzedmieścia 2,03 MB 2021-10-06 13:12 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-08-09
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-10-06 13:13
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-27 14:02