BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Konrada Wallenroda 16 m 7, ul. Ludwika Waryńskiego 24 m 4, ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7870c0bc-2506-11ed-b8b2-9a321cc30829

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 181,85 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. 15- Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 24 w Gdańsku 27,28 MB 2022-08-29 14:14 pobierz
2 zał. 16- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Remont mieszkania nr 4w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Waryńskiego 24 w Gdańsk 885,06 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
3 zał. 17-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w Gdańsku przy ul. Waryńskiego 24, Roboty Instalacyjne 728,88 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
4 zał. 18- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Remont mieszkania nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 24 b. elek 554,31 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
5 zał. 19- Remont i przebudowa mieszkania nr 4, Gdańsk ul. Waryńskiego 24, branża architektura + konstrukcja 349,58 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
6 zał. 20- Przedmiar. Budowa instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjne i ogrzewania mieszkaniowego, Gdańsk ul. Ludwika Waryńskiego 24 lokal nr 4 226,53 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
7 zał. 21- Przedmiar. Remont mieszkania nr 4 budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Gdańsk ul. Ludwika Waryńskiego 24 m 4- branża elektryczna 53,5 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
8 zał. 22- Projekt architektoniczno- budowlany. Projekt przebudowy instalacji gazowej i budowy ogrzewania lokalowego. Gdańsk, ul Tadeusza Kościuszki 61 lokal nr 22 7,82 MB 2022-08-29 14:14 pobierz
9 zał. 23- Projekt techniczny. Projekt przebudowy instalacji gazowej i budowy ogrzewania lokalowego. Gdańsk, ul Tadeusza Kościuszki 61 lokal nr 22 7,51 MB 2022-08-29 14:14 pobierz
10 zał. 24-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont lokalu mieszkalnego nr 22 w Gdańsku przy ul Tadeusza Kościuszki 61, Roboty Instalacyjne 617,35 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
11 zał. 25- Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane, Gdańsk ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 242,08 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
12 zał. 26- Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne, Gdańsk ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 241,79 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
13 zał. 27- Przedmiar. Instalacja gazowa, Gdańsk ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 79,28 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
14 zał. 28- Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne, Gdańsk ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 233,3 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
15 zał. 29- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe 50,98 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
16 zał. 30- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Montaż drzwi i okien 330,13 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
17 zał. 31- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie; Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) 221,35 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
18 zał. 32- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian; Układanie płytek na podłogach i na ścianach. 208,83 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
19 zał. 33- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne 140,94 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
20 zał. 34- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty malarskie 142,04 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
21 zał. 35- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe; Instalacje kanalizacyjne 123,6 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
22 zał. 36- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalowanie centralnego ogrzewania 119,09 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
23 zał. 37- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe. 74,19 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
24 zał. 38-Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 132,85 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
25 zał. 39 - Standard wykonania robót 30,96 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
26 zał. 5- Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 400,27 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
27 zał. 6- Projekt architektoniczno- budowlany. Remont mieszkania nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wallenroda 16 w Gdańsku 28,06 MB 2022-08-29 14:14 pobierz
28 zał. 7- Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wallenroda 16 w Gdańsku 24,08 MB 2022-08-29 14:14 pobierz
29 zał. 8- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Remont mieszkania nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wallenroda 16 w Gdańsku. 884,94 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
30 zał. 9- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont lokalu mieszkalnego nr 7 w Gdańsku przy ul. Konrada Wallenroda, Roboty Instalacyjne 728,73 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
31 zał. 10- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Remont mieszkania nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wallenroda 16 w Gdańsku, branża elektryczna 560,35 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
32 zał. 11-Przedmiar. Remont i przebudowa mieszkania nr 7, Gdańsk ul. Wallenroda 16 Gdańsk, branża architektura + konstrukcja 349,51 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
33 zał. 12- Przedmiar. Budowa instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjne i ogrzewania mieszkaniowego, Gdańsk ul. Konrada Wallenroda 16 lokal nr 7 224,46 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
34 zał. 13- Przedmiar. Remont mieszkania nr 7 budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdańsk ul. Konrada Wallenroda 16 m 7–branża elektryczna 50,96 KB 2022-08-29 14:14 pobierz
35 zał. 14- Projekt architektoniczno- budowlany. Remont mieszkania nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 24 w Gdańsku 26,64 MB 2022-08-29 14:14 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2022-08-29
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2022-08-29 14:37
Ostatnia aktualizacja:
2022-09-23 14:14