BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont, przebudowa i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przy ul. Jaśkowa Dolina 7 i Pniewskiego 1 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53e8b4dc-8cfc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 140,63 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Uzgodnienia, opinie rzeczoznawców zalecenia - Jaśkowa Dolina 7 69,16 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
2 Uzgodnienia, opinie rzeczoznawców zalecenia - Pniewskiego 1 71,35 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
3 Projekt Wykonaczy - Zabezpieczenie budynku zlokalizowanego przy ul. Pniewskiego 1 37,1 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
4 Dokumentacja Konserwatorska - Jaśkowa Dolina 7 17,98 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
5 PB- PZT, Architektoniczno-budowlany- Opinie, uzgodnienia -Jaśkowa Dolina 7.pdf 51,11 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
6 PT - Architektura, Konstrukcja, Sanitarny, Elektryczny, Teletechniczny - Jaśkowa Dolina 7.pdf 37,14 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
7 PW - Jaśkowa Dolina 7 całość.pdf 39,92 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
8 STWIOR - branża ogólnobudowlana - Jaśkowa Dolina 7.pdf 4,6 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
9 STWIOR - branża sanitarna - Jaśkowa Dolina 7.pdf 701,04 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
10 STWIOR - branża elektryczna - Jaśkowa Dolina 7.pdf 153,93 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
11 Ekspertyza Stanu Technicznego - Pniewskiego 1 81,18 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
12 PB - Pniewskiego 1 48,64 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
13 Program prac konserwatorskich - Pniewskiego 1 20,67 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
14 PT - Pniewskiego 1 41,76 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
15 PW - Pniewskiego 1 47,14 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
16 STWIOR - branża ogólnobudowlana Pniewskiego 1 4,92 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
17 STWIOR - branża sanitarna - Pniewskiego 1 691,66 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
18 STWIOR - branża elektryczna Pniewskiego 1 153,67 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
19 PB- przyłącze kanalizacji deszowej - Jaśkowa Dolina 7 i Pniewskiego 1.pdf 2,58 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
20 PW - przyłącze kanalizacji deszczowej - Jaśkowa Dolina 7 Pniewskiego 1.pdf 1,2 MB 2023-03-17 12:22 pobierz
21 STWIOR- przyłącze kanalizacji deszczowej -Jaśkowa Dolina 7.pdf 443,31 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
22 Przedmiar Robót - branża elektryczna - Pniewskiego 1 68,04 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
23 przedmiar robot -przyłącze kanalizacji deszczowej - Jaśkowa Dolina 7 Pniewskiego 1 13,44 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
24 Przedmiar Robót- branża ogólnobudowlana - Pniewskiego 1 379,53 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
25 Przedmiar robót - Branża ogólnobudowlana - Jaśkowa Dolina 7 382,14 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
26 Przedmiar robót - branża elektryczna - Jaśkowa Dolina 7 68,72 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
27 Przedmiar robót - branża sanitarna - Kanalizacja deszczowa - Jaśkowa Dolina 7 16,37 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
28 Przedmiar robót - branża sanitarna ( inst. sanitarne ) - Jaśkowa Dolina 7 126,2 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
29 Przedmiar robót - branża sanitarna - Pniewskiego 1 89,27 KB 2023-03-17 12:22 pobierz
30 zał. 5-Instrukcja wypełniania JEDZ 28,74 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
31 zał. 8 - PB- PZT, Architektoniczno-budowlany- Opinie, uzgodnienia -Jaśkowa Dolina 7 45,91 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
32 zał. 9 - PW - Jaśkowa Dolina 7 całość 71,97 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
33 zał. 10 - PT - Architektura, Konstrukcja, Sanitarny, Elektryczny, Teletechniczny - Jaśkowa Dolina 7 57,06 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
34 zał. 11 - Eskspertyza stanu technicznego - Jaśkowa Dolina 21,84 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
35 zał. 13 - STWIOR - branża ogólnobudowlana - Jaśkowa Dolina 7 77,11 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
36 zał. 19 - PB - PZT, Architektoniczno-budowlany - Uzgodnienia - Pniewskiego 1 43,23 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
37 zał. 20 - PW- Pniewskiego 1 76,3 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
38 zał. 21- Projekt Techniczny - Pniewskiego 1 62,69 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
39 zał. 22 - Ekspertyza Stanu Technicznego - Pniewskiego 1 81,18 MB 2023-02-14 08:20 pobierz
40 zał. 24 - STWIOR- branża ogólnobudowlana - Pniewsekiego 1 79,8 MB 2023-02-14 08:20 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2023-02-10
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2023-02-14 10:03
Ostatnia aktualizacja:
2023-04-25 12:06