BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór i konserwacja trafostacji w roku 2023.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2023-03-27

Podpisanie umowy: 2023-03-27

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY "ELGA" ELIGIUSZ GAJEWSKI.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 20,05 KB 2023-03-08 14:40:11 pobierz
2 projekt umowy 268,07 KB 2023-03-08 14:40:00 pobierz
3 zał. nr 1 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 54 KB 2023-03-08 14:39:49 pobierz