BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2023-12-07

Podpisanie umowy: 2023-12-06

Umowa została podpisana z „”TUKAN” S.C. PAWEŁ TUCZKOWSKI ARTUR KLEMANN” z siedzibą w Gdańsku na kwotę 18 042,65 złotych w zamówieniu podstawowym i 6318,51 w zamówieniu opcjonalnym. Była to jedyna oferta w niniejszym postępowaniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 238,76 KB 2023-11-29 10:22:47 pobierz
2 Informacja o zmianie terminu wykonania umowy 180,1 KB 2023-11-22 12:23:55 pobierz
3 MODFYIKOWANE zapytanie ofertowe 251,3 KB 2023-11-22 12:23:46 pobierz
4 Załącznik nr 1 - ZMODYFIKOWANY wzór oferty 30,88 KB 2023-11-22 12:23:37 pobierz
5 Załącznik nr 2 - ZMODYFIKOWANY Projekt umowy 318,99 KB 2023-11-22 12:23:30 pobierz
6 Załącznik nr 1 - wzór oferty 29,68 KB 2023-11-21 14:40:31 pobierz
7 Załącznik nr 2 - Projekt umowy 319 KB 2023-11-21 14:40:25 pobierz
8 Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - podstawowe 2023 159,5 KB 2023-11-21 14:40:17 pobierz
9 Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opcja 2023 147,23 KB 2023-11-21 14:40:09 pobierz
10 załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 57 KB 2023-11-21 14:40:03 pobierz
11 Kwota przeznaczona na sfinasowanie 154,85 KB 2023-11-21 14:39:56 pobierz