BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Funduszy

Nazwa: Dział Funduszy
Symbol: TF
Kierownik: Justyna Kleina -Daszkiewicz
E-mail: