BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Funduszy

Nazwa: Dział Funduszy
Symbol: TF
Kierownik: Justyna Kleina-Daszkiewicz
E-mail: tf@nieruchomoscigda.pl