BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Inwestycji i Funduszy

Nazwa: Dział Inwestycji i Funduszy
Symbol: TF
Kierownik: Magdalena Juncewicz
E-mail: tf@nieruchomoscigda.pl