BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Zamówień

Nazwa: Dział Zamówień
Symbol: TZ
Kierownik: Leszek Wróblewski
E-mail: tz@nieruchomoscigda.pl