BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Techniczny

Nazwa: Dział Techniczny
Symbol: TT
Kierownik: Wiesław Galikowski
E-mail: tt@nieruchomoscigda.pl