BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Techniczny

Nazwa: Dział Techniczny
Symbol: TT
Kierownik: Artur Kościuk
E-mail: tt@nieruchomoscigda.pl