BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Utrzymania Technicznego i Porządku

Nazwa: Dział Utrzymania Technicznego i Porządku
Symbol: TP
Kierownik: Barbara Konopka
E-mail: