BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Utrzymania Technicznego i Porządku

Nazwa: Dział Utrzymania Technicznego i Porządku
Symbol: TP
Kierownik: Artur Ćwik
E-mail: tp@nieruchomoscigda.pl