BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

2422/2022
2022-12-06

Zarządzenie Nr 2422/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie użyczenia oraz zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego opis lokalu użytkowego przy Al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku przeznaczonego do oddania w użyczenie oraz uchylenia Zarządzenia Nr 1141/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2022 roku

Załączniki
PMG - 2422/2022 - Zarządzenie 160,41 KB pobierz

2150/2022
2022-10-26

Zarządzenie Nr 2150/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców - na cel związany z gospodarką rolną

Załączniki
PMG 2150/22 - Zarządzenie 285,57 KB pobierz
PMG 2150/22 - Załącznik nr 1 258,14 KB pobierz