BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

2088/2018
2018-12-28

Zarządzenie Nr 2088/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 2017/17 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania procedury wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie”.

Załączniki
PMG 2088/18 - Zarządzenie 133,86 KB pobierz

2085/2018
2018-12-28

Zarządzenie Nr 2085/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia, przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Programu pod nazwą „Wspólne podwórko 2019” wraz z załącznikami.

Załączniki
PMG 2085/18 - Zarządzenie 39,92 KB pobierz
PMG 1885/18 - Załącznik nr 1 - Regulamin Programu 258,23 KB pobierz
PMG 1885/18 - Załącznik nr 1 / 01 - wzór: Wniosek 164,64 KB pobierz
PMG 1885/18 - Załącznik nr 1 / 02 - wzór: Uchwała 189,89 KB pobierz
PMG 1885/18 - Załącznik nr 1 / 03 - Opis zagospodarowania 154,84 KB pobierz
PMG 1885/18 - Załącznik nr 1 / 04 - Tabela punktowa 127,18 KB pobierz
PMG 1885/18 - Załącznik nr 1 / 05 - wzór: Oświadczenie 153,28 KB pobierz

2083/2018
2018-12-27

Zarządzenie Nr 2083/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2018 r.

uchylające zarządzenie nr 1844/18 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego użyczenia oraz zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego opis lokalu użytkowego przy ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku przeznaczonego do oddania w użyczenie.

Załączniki
PMG 2083/18 - Zarządzenie 61,1 KB pobierz

1914/2018
2018-11-21

Zarządzenie Nr 1914/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na drogę dojazdową do nieruchomości sąsiedniej.

Załączniki
PMG 1914/18 - Zarządzenie 46,07 KB pobierz
PMG 1914/18 - Załącznik nr 1 46,03 KB pobierz

1894/2018
2018-11-14

Zarządzenie Nr 1894/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki
PMG 1894/18 - Zarządzenie 73 KB pobierz
PMG 1894/18 - Załącznik nr 1 105,26 KB pobierz

1893/2018
2018-11-14

Zarządzenie Nr 1893/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki
PMG 1893/18 - Zarządzenie 67,59 KB pobierz
PMG 1893/18 - Załącznik nr 1 116,62 KB pobierz