BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

1348/2010
2010-09-16

Zarządzenie Nr 1348/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku do podejmowania działań w trybie art. 343 § 2 Kodeksu cywilnego w przypadku samowolnego naruszenia posiadania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Załączniki
Zarządzenie nr 1348_10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2010 roku.pdf 769,14 KB pobierz

1325/2010
2010-09-14

Zarządzenie Nr 1325/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia "Zasad postępowania w przypadku samowolnego naruszania posiadania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska przez osoby organizujące stanowiska handlowe w miejscach do tego nie wyznaczonych" oraz ustalenia wysokości opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez Gminę Miasta Gdańska w związku z działaniami podejmowanymi w trybie art. 343 § 2 Kodeksu cywilnego, zmierzającymi do przywrócenia stanu posiadania.

Załączniki
Zarządzenie nr 1325_10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 września 2010 roku.pdf 3,65 MB pobierz

502/2010
2010-04-13

Zarządzenie Nr 502/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 kwietnia 2010 roku

w sprawie realizacji skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ryzyk komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności na lata 2010 – 2011.

Załączniki
PMG_2010_5_502.pdf 372,56 KB pobierz