BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

1383/2012
2012-09-30

Zarządzenie Nr 1383/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

Załączniki
PMG_2012_6_1383.pdf 89,03 KB pobierz
PMG_2012_6_1383_zal01.pdf 137,24 KB pobierz

1030/2012
2012-07-12

Zarządzenie Nr 1030/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia do usuwania obiektów, umieszczanych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.

Załączniki
PMG_2012_6_1030.pdf 33,24 KB pobierz

621/2012
2012-04-24

Zarządzenie Nr 621/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność Gminy Miasta Gdańsk oraz w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na remont nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność Gminy Miasta Gdańska.

Załączniki
D20001070Lj.pdf 225 KB pobierz
D20061118Lj.pdf 410,57 KB pobierz
D20000903Lj.pdf 140,01 KB pobierz
D20011591Lj.pdf 279,93 KB pobierz
Kodeks postępowania administracyjnego 275,17 KB pobierz
PMG_2012_6_621_zal05.pdf 37,42 KB pobierz
PMG_2012_6_621_zal06.pdf 22,09 KB pobierz
PMG_2012_6_621_zal07.pdf 29,82 KB pobierz

522/2012
2012-04-10

Zarządzenie Nr 522/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia do usuwania obiektów, umieszczanych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.

Załączniki
Zarządzenie nr 522_2012.pdf 976,42 KB pobierz