BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

1777/2016
2016-11-17

Zarządzenie Nr 1777/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia oraz przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Programu pod nazwą "Wspólne podwórko" na 2017 rok.

Załączniki
PMG 1777/16 - Zarządzenie 58,4 KB pobierz
PMG 1777/16 - Załącznik nr 1 - Regulamin 64,78 KB pobierz
PMG 1777/16 - Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór wniosku o przyjęcie projektu 34,59 KB pobierz
PMG 1777/16 - Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kryteria kwalifikacji wniosków 30,51 KB pobierz
PMG 1777/16 - Załącznik nr 3 do Regulaminu - wzór uchwały WM 49,23 KB pobierz
PMG 1777/16 - Załącznik do Regulaminu - wzór oświadczenia woli 39,82 KB pobierz

1736/2016
2016-11-15

Zarządzenie Nr 1736/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki
PMG 1736/16 - Zarządzenie 64,25 KB pobierz
PMG 1736/16 - Załącznik nr 1 116,15 KB pobierz

1652/2016
2016-10-24

Zarządzenie Nr 1652/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców

Załączniki
PMG 1652/16 - Zarządzenie 255,86 KB pobierz
PMG 1652/16 - Załącznik nr 1 272,12 KB pobierz